Nytt: Förbättringar för egen mall

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nytt: Förbättringar för egen mall

Jim Westergren
Administrator
Egen mall är en av de funktioner som gör N.nu så bra och anledningen varför jag själv och många andra proffs väljer N.nu som system för att bygga hemsidor.

Jag har nu gjort en hel del förbättringar:

- Förhandsgranskning (äntligen!)
- Nya koder så att man kan ställa in att vissa saker bara ska visas på vissa sidor.
- Större rutor för redigering av HTML och CSS
- HTML och CSS för nuvarande mall är som default om man inte sparat en egen mall tidigare.
- Lista över alla koder och deras förklaring direkt på sidan på svenska eller engelska.
- Möjlighet att välja vilken URL som ska visas när man sparar eller förhandsgranskar.
- Funktion för att enkelt få fram färgkoder
- Tabspace stöds nu

Ta en titt:
http://www.username.n.nu/admin/custom-template.php

Kommentarer? Frågor? Buggar?
/ Jim Westergren